SFEE Innovation Project

CARDIO SENSEIT
Το CARDIOSENSEIT αποβλέπει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός προϊόντος για την παρακολούθηση με μη επεμβατικό τρόπο των φυσιολογικών παραμέτρων στεφανιαίων αρτηριών που έχουν υποστεί καρδιολογική επέμβαση με τοποθέτηση stent ή καρδιοχειουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.

 

MIROCULUS

Πρωτοποριακή, γρήγορη και οικονομική εξέταση αίματος για τη διάγνωση πολλών διαφορετικών τύπων καρκίνου μέσω της ανίχνευσης μικρών RNA (miRNAs).

 

ΙΔΡΥΜΑ  ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)

Μέθοδος ευρείας κλίμακας για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση της Νόσου του Πάρκινσον.

NANOCHEM

Στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και του προστάτη μέσο της νανοτεχνολογίας.

Bio-Medical Informatics Lab

Ανάπτυξη εφαρμογής η οποία πραγματοποιεί τρισδιάστατη χαρτογράφηση των νευρικών ινών του εγκεφάλου, με υψηλής ακρίβειας ντετερμινιστικό αλγόριθμο (3D fiber tracking), μετά από προ-επεξεργασία και επεξεργασία των εικόνων που προκύπτουν από τη μαγνητική τομογραφία διάχυσης (DTI).

LOCUS MEDICUS SA GROUP

Μέθοδος εντοπισμού ενδοκυττάριων μολυσματικών παραγόντων στα σπερματοζωάρια με σκοπό την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και τη πρόληψη συγγενών λοιμώξεων καθέτως μεταβιβαζομένων εκ του άρρενος.

MAIA

Έξυπνη κούνια «Μαία»: Σύστημα παρακολούθησης και προστασίας βρεφών κατα τον ύπνο με δυνατότητα τηλε-ειδοποίησης.

PNEUMOGENESIS

Ανάπτυξη και εφαρμογές μεθόδων αναγεννητικής ιατρικής στην αντιμετώπιση πνευμονικών νοσημάτων.

PNEUMO

Το Pneumo είναι ένα πρακτικό σπιρόμετρο το οποίο συνδέεται με το smartphone και επιτρέπει στο χρήστη να κάνει μία πλήρη σπιρομέτρηση όπου και αν βρίσκεται, να τη στείλει ψηφιακά μέσω διαδικτύου Wifi ή Mobile web στο γιατρό του και να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Rapid Tests for Molecular Diagnosis

Πρωτοποριακά ταχυδιαγνωστικά συστήματα ανάλυσης DNA/RNA με εφαρμογές στη μοριακή διαγνωστική.

 

Κριτική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

Konstantinos M. Frouzis, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Novartis Hellas / President of the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE), Vice President and General Manager of Novartis Hellas

Μέλη: 

 • Simos Anastasopoulos, Πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (President of the American-Hellenic Chamber of Commerce)
 • Konstantinos Evripedes, Aντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ιδρυτικό μέλος και μέτοχος της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας GENESIS Pharma, Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας / Vice-President of SFEE Board of Directors, Founder and CEO of GENESIS Pharma, President of the Entrepreneurship Club.
 • Georgios Doukidis, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) / Director of the ELectronic Trading Research Unit, ELTRUN, Professor in the department of Management Science and Technology at the Athens University of Economics and Business, AUEB.
 • Vasilis Katsos, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Pharmathen Α.Ε, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας / President & CEO of Pharmathen S.A, General Secretary of the Panhellenic Union of Pharmaceutical Industry Board of Directors.
 • Haris Kyriazis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,ΣΕΒ / Executive Vice President of the Hellenic Federation of Enterprises, SEV.
 • Odysseas Kyriakopoulos, Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, IOBE / President of the Foundation for Economic & Industrial Research, IOBE.
 • Antonis Kyrkos, Κύριος εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Πρακτικής Δραστηριοτήτων της McKinsey / Core expert within McKinsey’s European Service Operations practice.
 • Konstantinos Lambrinopoulos, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και της European Management Association, A’ Αντιπρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας / President of the BoD of the Hellenic Management Association, and European Management Association, A’ Vice President of the Entrepreneurship club.
 • Barbara Baroutsou, Συντονίστρια της επιτροπής Ιατρικών Διευθυντών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και Ιατρικός & Επιστημονικός Διευθυντής της εταιρείας SANOFI Ελλάδος & Κύπρου / Coordinator of the Medical Directors’ Committee of the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies and the Medical & Scientific Director of SANOFI Greece & Cyprus.
 • Konstantinos Panagoulias, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ υπεύθυνος για την Ανάπτυξη και την Προστιθέμενη Αξία, Αντιπρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε / Vice President for the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies, responsible for Growth and Value Added, Vice President of VIANEX SA.
 • Sotiris Syrmakezis, Γενικός Διευθυντής στον Τομέα Λιανικής Τραπεζικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς / General Manager of the Retail Banking Sector for the Piraeus Bank Group.
 • Karim Mikhail, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MSD Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας / Vice-President and Managing Director for MSD Greece, Cyprus & Malta.
 • Erik Nordkamp, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Ελλάς, Πρόεδρος του φαρμακευτικού φόρουμ καινοτομίας PhRMA / President & Managing Director of Pfizer Hellas, President of the PhRMA Innovation Forum.
 • Alexander Zehnder, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Roche / President and Managing Director,Roche.
 • Nicholas Tripodis, Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής Ομίλου Novartis, Ελβετία / Director Corporate Strategy NOVARTIS GROUP SWITZERLAND.

Moderator:

Konstantinos Karypidis, Trainer Στελεχών, Καλλιτέχνης/ Success Coach, Performer