ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο πρώτος επιταχυντής ιδεών (early-stage idea) Empowering Women Agripreneurs (EWA), με αντικείμενο την ενδυνάμωση γυναικών επιχειρηματιών στον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα. ( Παραγωγή – Διανομή – Κατανάλωση )

Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα ο γυναικείος πληθυσμός της Ευρώπης ανέρχεται στο 52%. Τα δεδομένα δείχνουν ότι,  γενικότερα η επιχειρηματικότητα σήμερα είναι μια λιγότερο ελκυστική επιλογή για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες. Τα νούμερα δυστυχώς ελαττώνονται ακόμα περισσότερο όταν οι έρευνες ρίχνουν το φως στον ευρύτερο αγροδιατροφικό κλάδο. Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 2016 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν  μόνο το 28% των κορυφαίων θέσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, με αξιοσημείωτο χαμηλό το ποσοστό των γυναικών από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες  χώρες της μεσογείου.

Η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές δεν επηρεάζει μόνο το μειωμένο αριθμό  εταιρειών με ιδρυτικά μέλη γυναίκες, αλλά δημιουργεί και εμπόδια που τις αποτρέπει να ενσωματωθούν σε θέσεις ευθύνης άλλων αγροτικών δράσεων και εταιρειών. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, η γυναικεία δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό αποτελούν μια υποστελεχωμένη πηγή οικονομικής ανάπτυξης, που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Η αισιόδοξη πλευρά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με χώρες της ΕΕ για να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις και να ενθαρρύνει όλο και περισσότερες γυναίκες να ιδρύσουν τις δικές τους εταιρείες.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον ευρύτερο τομέα του τρόφιμου και της αγροτικής παραγωγής. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των ωφελούμενων, προκειμένου να αναπτύξουν ιδέες και καινοτόμες λύσεις, που απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Ως Industry Disruptors,  θέτουμε ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός εξωστρεφούς οικοσυστήματος στον αγροδιατροφικό τομέα που θα ενθαρρύνει και θα αναδεικνύει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούμε το συγκεκριμένο έργο και προσφέρουμε σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε αυτόν τον τομέα, ευκαιρίες δικτύωσης αλλά και τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους.

Οι ωφελούμενες του Προγράμματος θα είναι συνολικά δέκα (10) και θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να λάβουν εντατική καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, από ειδικούς του τομέα των επιχειρήσεων και της αγροδιατροφής.
 • Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και δικτύωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να διεκδικήσουν χρηματοδότηση έως και 10.000 ευρώ.
 • Να είστε γυναίκα.
 • Να ανήκετε σε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαμένετε στην Ελλάδα.
 • Να έχετε κάποια ιδέα η οποία θα δίνει λύσεις σε προβλήματα του ευρύτερης αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα ( παραγωγή – διανομή – κατανάλωση )
 • Ή/και να έχετε ιδρύσει (ή συν-ιδρύσει) νεοφυή επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δίνει λύσεις σε προβλήματα του ευρύτερης αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα ( παραγωγή – διανομή – κατανάλωση )
 • Να μην έχετε λάβει κάποια ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση η οποία ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.
 • Να είστε σε θέση να διαθέσετε χρόνο και να συμμετέχετε στις 3 προγραμματισμένες εκδηλώσεις του προγράμματος, οι οποίες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την λήξη του 2021.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη: Ιούλιος 2021
Λήξη: Δεκέμβριος 2021

 • Ιουνιος 2021

 • 20 Ιουνιου 2021

  Διορία Αιτήσεων

  20 Ιουνιου 2021

 • Τελος Ιουνιου 2021

  Επιλογή 10 γυναικών και των 10 μεντόρων τους

 • Ιουλιος 2021

  Έναρξη του προγράμματος!

  Ιουλιος 2021

 • 15 Ιουλιου 2021

  Matchmaking εκδήλωση Γυναικών - Μεντόρων

 • Σεπτεμβρης 2021

  2η Εκδήλωση τριμήνου

  Σεπτεμβρης 2021

 • Νοεμβρης 2021

  Τελική Παρουσίαση

  Διαγωνισμός

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ